General

HR: Τάσεις για το 2024

HR

Για όσους εργάζονται στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, το 2024 θα επικεντρωθεί στη διαχείριση των επιπτώσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Σε πολλούς οργανισμούς, αυτό θα σημαίνει αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούνται από την ολοένα αυξανόμενη εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Generative AI – όπως το ChatGPT και ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός εργαλείων που δημιουργούνται – αναμένεται να φέρει δραστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη δυναμική του χώρου εργασίας.
Οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού θα κληθούν να επαναξιολογήσουν πολλές διαδικασίες, όπως αυτές των προσλήψεων, του προγραμματισμού των εργασιών, της παροχής κινήτρων κ.α.
Το 2024 θα δούμε όλο και περισσότερους εκπρόσωπους της Generation Z να εισέρχονται στον εργασιακό χώρο, ενώ οι millennials θα μετακινούνται όλο και περισσότερο σε διοικητικές θέσεις. Για τους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού, η πρόκληση θα είναι, η διαχείριση των διαφορετικών προσδοκιών που έχουν οι νεότεροι εργαζόμενοι, που συχνά περιλαμβάνουν την επιθυμία για ισορροπία εργασίας/ζωής, τη συνεχή εκπαίδευση καθώς και τη μεγαλύτερη ευαισθησία στη διαφορετικότητα και βιωσιμότητα.
Οι διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης, τα εκπαιδευτικά εργαλεία επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR/VR), τα συστήματα παρακολούθησης που θα αξιολογούν τη δέσμευση στην εταιρική κουλτούρα και την απόδοση των εργαζομένων, θα αποτελούν όλα μέρος της εργαλειοθήκης του HR. Οι προκλήσεις θα στρέφονται γύρω από την ανάπτυξή τους με τρόπους που δεν θέτουν σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού.
Ευέλικτη Εργασία
Η διαχείριση ευκαιριών και προκλήσεων γύρω από τις ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα όλων των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονται για μεγαλύτερους οργανισμούς.
Καθώς η ευέλικτη εργασία προσφέρει μεν την ευκαιρία για μεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζομένων και για προσέλκυση ταλέντων από άλλες χώρες, απαιτεί όμως υπέρβαση εμποδίων στην ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας, τη διατήρηση συνοχής της ομάδας και τη διασφάλιση μιας κοινής γραμμής επικοινωνίας.
Reskilling και upskilling των εργαζομένων
Μια εξαιρετικά σημαντική αποστολή για τις ομάδες ανθρώπινου δυναμικού το 2024 θα είναι να διατυπώσουν, ποιες δεξιότητες θα παραμείνουν απαραίτητες για τους οργανισμούς στο μέλλον, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ολοένα και ισχυροποιείται και καλύπτει νέα εργασιακά πεδία.
Διατήρηση Προσωπικού
Ένας αντίκτυπος της συνεχούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι γίνονται ιδιαίτερα περιζήτητοι από τους ανταγωνιστές ή ακόμα και σε εντελώς άσχετους κλάδους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσφέρουν έναν πραγματικό λόγο στους εργαζομένους τους να παραμείνουν στην εταιρεία. Αυτό σημαίνει καλλιέργεια μιας κουλτούρας ανταμοιβής και αναγνώρισης, καθώς και προσφορά ευκαιριών για συνεχή ανάπτυξη και μάθηση.

H INGROUP με πολυετή εμπειρία στο χώρο του ΗR, στην εύρεση προσωπικού και την κάλυψη θέσεων μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης, ακολουθεί, ενημερώνεται και αξιοποιεί τις εξελίξεις στον τομέα και υποστηρίζει τους πελάτες της για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Επικοινωνήστε τώρα με κάποιον/α ειδικό/ή από την ομάδα της INGROUP.

Διαβάστε επίσης

Human Resources

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του digital nomad life

Μετάκληση Εργαζομένων

Μετακλητοί εργαζόμενοι: Ήρθαν στην Ελλάδα μέσω «IΝGROUP» για να απασχοληθούν στις κατασκευές και στη βαριά βιομηχανία

Human Resources

Καλοκαιρινό άγχος; Το HR μπορεί να βοηθήσει.

Αναζήτηση

BI