Μετάκληση Εργαζομένων

Εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες, αναζητά ο κατασκευαστικός τομέας

Η μετάκληση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης εγκρίνεται με ειδική διαδικασία:

Εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες, οι οποίοι θα μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία ελληνική επιχείρηση και όχι απλά να καλύψουν μία θέση εργασίας, αναζητά ο κατασκευαστικός κλάδος, πέρα από το επίσης ελλείπον, προσωπικό χαμηλής εξειδίκευσης. Σημειώνεται, ότι η μετάκληση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης, εγκρίνεται με ειδική διαδικασία.

Την  έμφαση που δίνουν οι κατασκευαστικές εταιρείες στην ποιότητα και την εξειδίκευση των εργαζομένων επισημαίνουν από τη δική τους πλευρά και οι εκπρόσωποι του κατασκευαστικού τομέα. Χαρακτηριστική είναι σχετική διαπίστωση του κ. Μιχάλη Δακτυλίδη, Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ),  σύμφωνα με την οποία, ναι μεν υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα στελέχωσης των κατασκευαστικών εταιρειών, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν «εκπτώσεις» στην ποιότητα, κάτι που αποτελεί πρόκληση για τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Υπενθυμίζεται, ότι οι διαπιστωμένες από τους συνδικαλιστικούς φορείς και το ΤΕΕ ελλείψεις στον κατασκευαστικό τομέα είναι μεγάλες και δεν περιορίζονται μόνο στο χαμηλής εξειδίκευσης προσωπικό, αλλά και σε υψηλής ειδίκευσης επιστήμονες και τεχνικούς. Εκτιμάται ότι 160.000 -200.000 άτομα επιπλέον των ήδη απασχολουμένων πρέπει να βρεθούν για να επανδρώσουν τον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο ενόψει: Πρώτον, των μεγάλων έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, και δεύτερον των κατασκευών στον ιδιωτικό τομέα που επίσης βρίσκονται σε περίοδο άνθισης.

εργαζόμενους

Χιλιάδες θέσεις προβλέπονται για τις κατασκευές το 2024

Το υπουργείο Εργασίας έχει ορίσει ότι για το 2024  μπορούν να εκδοθούν έως και 167.925 άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία, αφορά στον πρωτογενή τομέα. Ακολουθούν κατά σειρά οι άδειες διαμονής για κατασκευές, βιομηχανία, φιλοξενία και εστίαση. Ήδη, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από μετανάστες στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ανέρχονται σε 14.000 με συνεχή αυξητική πορεία, ενώ αυτήν τη στιγμή στη χώρα, εργάζονται νόμιμα περίπου 4.500 άτομα, προερχόμενα κυρίως από χώρες της Ασίας. Δεν είναι ακόμα γνωστό πόσες από τις υποβληθείσες αιτήσεις αφορούν τις κατασκευές, σύμφωνα πάντως με εκτιμήσεις του χώρου, τουλάχιστον επτά μεγάλες  κατασκευαστικές εταιρείες έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση εργαζομένων.

Το καθεστώς εργασίας

Οι εργαζόμενοι πρέπει να απασχολούνται με τους ίδιους όρους εργασίας, όπως και οι Έλληνες, ενώ στους εποχικά εργαζόμενους πρέπει ο εργοδότης να παρέχει και στέγη. Ειδικά η μετάκληση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης εγκρίνεται με ειδική διαδικασία. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα πρέπει να καταθέσουν αιτήματα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις των περιφερειών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που ζητούν και στη συνέχεια να διεξαχθεί ενδελεχής έλεγχος από τη ΔΥΠΑ ως προς την ύπαρξη εγχώριου εργατικού δυναμικού.

Σε ότι αφορά τις αμοιβές για τους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης προβλέπεται ότι η αμοιβή τους δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 1,5 φορά το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Επέκταση της άδειας παραμονής σε πέντε χρόνια.

Θετικό  για  τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου που αναζητούν εργαζόμενους από τρίτες χώρες  είναι η επικείμενη επέκταση της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα από τρία σε πέντε χρόνια.

Αρνητικό στοιχείο παραμένει η  μεγάλη γραφειοκρατία. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, στις οποίες μεσολαβούν μέχρι και εννιά μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία είτε με θετική είτε με αρνητική έκβαση. Επίκεινται βελτιώσεις από το υπουργείο Μετανάστευσης και σε αυτό το θέμα. Ειδικά πάντως οι εργοληπτικές εταιρείες, καθώς προγραμματίζουν κατά κανόνα τα έργα τους σε βάθος τετραετίας μπορούν αναλογικά να προγραμματίσουν τις ανάγκες τους συνυπολογίζοντας και τον διαδικαστικό χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Trade Marketing

Τα πιο συχνά λάθη στις πωλήσεις

Human Resources

“Loud quitting” – Τι είναι και πώς επηρεάζει τις εταιρείες

Trade Marketing

Summer Plan: Visual Merchandising Tips

Αναζήτηση

BI