Μετάκληση Εργαζομένων

Συνέντευξη κ. Παπαλάμπρου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της INGROUP: Πώς θα επιταχυνθεί η μετακλητή εργασία – Ο μονόδρομος για την στελέχωση σε κατασκευές, βιομηχανία και τουρισμό

Σε μια επίκαιρη συνέντευξη, ο κ. Νίκος Παπαλάμπρου, Διευθύνων Σύμβουλος της INGROUP, εξηγεί τα αποφασιστικά σημεία για την επιτυχία της μετακλητής απασχόλησης

Σε μια περίοδο κατά την οποία, η πλήρης στελέχωση σε τομείς όπως κατασκευές – βιομηχανία – τουρισμός αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξή τους, αυξάνεται αντίστοιχα και η σημασία που έχει η μετακλητή εργασία ως μέσο για την κάλυψη κενών θέσεων ανθρώπινου δυναμικού.

Στην επίκαιρη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Νίκος Παπαλάμπρου, Διευθύνων Σύμβουλος της INGROUP, εξηγεί τα αποφασιστικά σημεία για την επιτυχία της μετακλητής απασχόλησης και απαντά επί της ουσίας σε πιθανές ανησυχίες των άμεσα ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και κλάδων. Σημειώνεται ότι η INGROUP προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα της μετακλητής εργασίας, αξιοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία της από την δραστηριοποίηση στον τομέα του HR.

Ενώ οι ανάγκες σε θέσεις απασχόλησης που αναφέρονται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους κλάδους είναι μεγάλες και ενώ υπάρχει και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, πολλές επιχειρήσεις αναφέρουν μακρόσυρτες διαδικασίες και προσκόμματα στον τομέα μετακλητής απασχόλησης: Που εντοπίζεται το πρόβλημα με βάση τη δική σας εμπειρία;

Η διαδικασία της μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, είναι πράγματι χρονοβόρα και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, πρωτόγνωρη. Βέβαια, όχι μόνον η Ελλάδα, αλλά συνολικότερα οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πιο αργές διαδικασίες σε σχέση με άλλες χώρες. Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες και ως ενδεικτικό παράδειγμα όπου οι διαδικασίες μετάκλησης είναι ταχύτερες, μπορεί να αναφερθεί η Πορτογαλία. Σε κάθε περίπτωση, η επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσκλησης και έλευσης των εργαζομένων από τρίτες χώρες, αποτελεί σαφώς ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Από τη στιγμή όμως που η ελληνική αγορά κινήθηκε και ξεκίνησε ήδη να χρησιμοποιεί την μετάκληση, έχει γίνει το πρώτο σημαντικό βήμα.

Το επόμενο βήμα είναι να εξοικειωθούν με την μετάκληση οι ενδιαφερόμενοι κλάδοι, ώστε να αρχίσουν να την χρησιμοποιούν περισσότερο. Οι διαδικασίες όπως είπατε είναι όντως μακρόσυρτες και εντοπίζονται κυρίως στις πρεσβείες των χωρών προέλευσης. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης τόσο στον χρόνο που χρειάζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην Ελλάδα όσο και στις Πρεσβείες, Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων πιστεύω θα βοηθήσει, αλλά δεν αρκεί.

Οι θέσεις εργασίας που επιτρέπονται, αρκούν για να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες;

Μετά και από την πρόσφατη αναθεώρηση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης για το θέμα της απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, έχουν προστεθεί συνολικά για όλους τους κλάδους 32.000 επιπλέον θέσεις απασχόλησης. Στην παρούσα δηλαδή περίοδο, προβλέπονται συνολικά περίπου 165 χιλιάδες θέσεις.

Ναι, αλλά ο αριθμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στις θέσεις εργασίας που όπως καταγράφεται από επιστημονικούς φορείς χρειάζεται η Ελλάδα…

Πράγματι, οι ανάγκες πολλαπλάσιες και εκτιμώνται τουλάχιστον σε 350-400 χιλιάδες σε όλους τους κλάδους. Επειδή όμως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του θεσμού, η σωστή σειρά είναι εξαντληθούν πρώτα αυτές οι 165 χιλιάδες θέσεις και στη συνέχεια, οι επόμενες αναθεωρήσεις θα προσαρμοστούν προφανώς ανάλογα. Το ερώτημα που μας απασχολεί είναι πόσο γρήγορα μπορούν να έρθουν οι εργαζόμενοι αυτοί και κατά πόσο οι πρεσβείες των βασικών χωρών που συνεργαζόμαστε είναι προετοιμασμένες να δεχτούν μεγάλο αριθμό αιτήσεων.

Συνεπώς, χρειαζόμαστε περισσότερους από τις εγκεκριμένες θέσεις, αλλά το μείζον τώρα είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στην παραγωγή γρήγορα. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εφαρμογή από τον Απρίλιο 2023, της κοινής υπουργικής απόφασης για τις νέες θέσεις μετακλητών εργαζομένων. Ποια είναι τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα από την εφαρμογή της; Τι μπορεί να βελτιωθεί, σε πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο;

μετακλητή εργασία

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εφαρμογή από τον Απρίλιο 2023, της κοινής υπουργικής απόφασης για τις νέες θέσεις μετακλητών εργαζομένων. Ποια είναι τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα από την εφαρμογή της; Τι μπορεί να βελτιωθεί, σε πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο;

Κατ’ αρχάς είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει αυτό το πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Καλούμε ανθρώπους, που θα καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και που θα διαθέτουν τις ανάλογες δεξιότητες. Μέχρι στιγμής το ξεκίνημα ήταν διστακτικό. Πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο στην Ελλάδα στην έκταση αυτή. Μετά από ένα χρόνο έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες και κάποια στιγμή οι αιτήσεις θα αυξηθούν εκθετικά.

Για τις καθυστερήσεις αναφερθήκαμε προηγουμένως. Αρκετοί εντοπίζουν το πρόβλημα στην υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ενδεχομένως να ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι ως κράτος πρέπει να κινηθούμε δημιουργικά και ευέλικτα. Θα μπορούσε για παράδειγμα να μεταφερθούν πλεονάζων προσωπικό από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου στις Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις, όπως επίσης να αξιοποιηθεί και ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνοντας κάποια κομμάτια της διαδικασίας.

Αλλά για να αξιολογήσουμε μια διαδικασία πρώτα πρέπει να ορίσουμε κάποιους δείκτες. Σε πόσο χρόνο πρέπει η Αποκεντρωμένη να απαντά στο αίτημα. Σε πόσο χρόνο από τη λήψη του φακέλου, η Πρεσβεία πρέπει να καλέσει τον υποψήφιο κλπ. Μόνο έχοντας ένα στόχο μπορώ να αξιολογήσω και να βελτιώσω τη διαδικασία.

Επίσης πολύ σημαντικό είναι, το πώς καταγράφονται οι ανάγκες και οι ειδικότητες σε κεντρικό επίπεδο. Θα πρέπει δηλαδή να συγκεντρωθούν από την Πολιτεία όλες εκείνες οι πληροφορίες που θα επιτρέψουν την πιο ακριβή καταγραφή των αναγκών. Βλέπουμε λόγου χάριν ότι παρατηρείται αύξουσα ζήτηση σε ειδικότητες που καν δεν έχουν περιγραφεί σε κάποιους οικονομικούς κλάδους όπως η βιομηχανία αλλά και οι κατασκευές.

Ναι, αλλά που και πώς θα εντοπίσουν οι συναρμόδιοι κρατικοί φορείς και υπουργείς αυτά τα στοιχεία; Οι τεκμηριωμένες μελέτες και δημοσιεύσεις επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων για το συγκεκριμένο θέμα είναι ελάχιστες…

Θα έλεγα ότι τα Επιμελητήρια ως επίσημοι σύμβουλοι της Πολιτείας μπορούν να ανταποκριθούν και να συγκεντρώσουν τις ελλείψεις και τις επιμέρους ειδικότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις. Ήδη, κάποια Επιμελητήρια απευθύνουν σχετικά ερωτηματολόγια στις επιχειρήσεις – μέλη τους, προκειμένου να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες.

Εδώ όμως συναντάται και το εξής φαινόμενο: Τα μεν Επιμελητήρια να απευθύνουν τα ερωτηματολόγια, πλην όμως οι επιχειρήσεις να μην απαντούν για τις ανάγκες τους. Κάτι αντίστοιχο μας έλεγαν τις προάλλες ότι έχει συμβεί και σε εργοληπτικούς φορείς κατασκευαστικών εταιρειών, όπως ο ΣΑΤΕ – Σύνδεσμος Ανώνυμων Κατασκευαστικών Εταιρειών όταν απηύθυναν σχετικό ερωτηματολόγιο..

Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν μπει ακόμα στη λογική της καταγραφής. Αυτό που βλέπουμε περισσότερο, είναι η ενεργοποίηση ανά κλάδο δραστηριότητας, μέσω επιχειρηματικών φορέων. Στη βιομηχανία λόγου χάριν, ήδη κάποιοι Σύνδεσμοι όπως ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος –ΣΒΕ, ξεκινούν να αναπτύσσουν δική τους ενημερωτική πλατφόρμα καταγραφής των αναγκών. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο, όλοι έχουν ευθύνη στην σωστή αποτύπωση των αναγκών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα μιλώντας για τη βιομηχανία και με αφορμή την ηλεκτρονική πλατφόρμα που ετοιμάζει ο ΣΒΕ, δεν θα περίμενε κανείς ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες ανάγκες. Δεδομένου ότι οι αμοιβές στη βιομηχανία είναι κατά 20-30% τουλάχιστον καλύτερες σε σχέση με άλλους κλάδους, πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας η τόσο σημαντική έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων και στελεχών;

Δουλεύουμε χρόνια με τη βιομηχανία και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι οι Έλληνες δεν προτιμούν να εργαστούν στον συγκεκριμένο κλάδο, παρά τις πολύ καλές αμοιβές. Ούτε σχολές υπάρχουν, αλλά ούτε και ενδιαφέρον. Έχουμε πελάτη που προσπαθούσε ματαίως να προσελκύσει Έλληνες εργαζόμενους σε ειδικές θέσεις προσφέροντας ελκυστικότατα οικονομικά πακέτα και τελικά αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθειά μας για να καλύψει τις ανάγκες του από το εξωτερικό, το οποίο και έγινε.

Προφανώς μπαίνει και ένα θέμα εξειδίκευσης, τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κατασκευαστικό τομέα. Εκεί, εκπρόσωποι του κλάδου εκφράζουν την ανησυχία τους όχι μόνον για τις αργές διαδικασίες της μετάκλησης, αλλά και για την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού: Από πλευράς σας και ως εξειδικευμένη εταιρεία σε θέματα ΗR, πιστεύετε ότι πέραν της ποσότητας μπορεί να διασφαλιστεί και η απαιτούμενη ποιότητα των εργαζομένων;

Για τον κατασκευαστικό τομέα, οι μετακλήσεις είναι ξεκάθαρα μονόδρομος, τόσο για τις μαζικές θέσεις, όσο και για ικανό αριθμό μεσαίων στελεχών και πάνω. Ενόψει των μεγάλων κατασκευαστικών έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης με πολύ πιεστικούς χρόνους παράδοσης, διανύουμε μια περίοδο αντίστοιχη περίπου σε ανάγκες όπως εκείνη των Ολυμπιακών Αγώνων. Μόνον που τότε, είχαμε πολύ πιο εύκολα διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό από όμορες χώρες και επίσης δεν υπήρχε τόσο μεγάλη μετανάστευση Ελλήνων μηχανικών σε άλλες χώρες. Επομένως, ο κατασκευαστικός τομέας, έχει πράγματι ανάγκη, τόσο από τεχνίτες όσο και από μάνατζερ.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τα στελέχη και ποια για τους τεχνίτες; Και εν τέλει, υπάρχει πιστοποίηση για τους εργαζομένους με μετάκληση;

Για τα μεσαία στελέχη και πάνω, τα πράγματα είναι πιο απλά γιατί η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια που ισχύει και για την πρόσληψη ενός Έλληνα μάνατζερ και φυσικά με τις τουλάχιστον αντίστοιχες αμοιβές. Για τους τεχνίτες όμως που ζητείται συγκεκριμένη εξειδίκευση, μπορούν να γίνουν τεστ και φυσικά η δουλειά μας ως INGROUP είναι να επιλέξουμε τους πλέον κατάλληλους. Σε ότι τέλος αφορά το ερώτημά σας για το θέμα της πιστοποίησης, ναι, υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις που μπορούμε να χρησιμοποιούμε.

Τα ποιοτικά κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες είναι αναγκαία και στον τουρισμό;

Ασφαλώς. Όσο αυξάνονται τα αστέρια των ξενοδοχείων, αντίστοιχα αυξάνονται και οι απαιτήσεις στο σέρβις. Ειδικά στα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, όλοι οι εργαζόμενοι καλούνται να έχουν υψηλό επίπεδο ξεκινώντας από την καμαριέρα και τον σερβιτόρο και καταλήγοντας σε αυτούς που στελεχώνουν το μπαρ.

Η χρονική διάρκεια της μετάκλησης παίζει ρόλο στην προσέλκυση των κατάλληλων εργαζομένων;

Πολύ σημαντικό ρόλο. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της μετάκλησης, τόσο πιο συμφέρουσα είναι για τους εργαζομένους Δεν θα έρθει εύκολα κάποιος στην Ελλάδα για εργασία δύο ή τεσσάρων μηνών από μια μακρινή χώρα όπως οι Φιλιππίνες ή η Ινδία. Άλλωστε αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζει και η Πολιτεία και βλέπουμε ήδη ότι το αρμόδιο υπουργείο Μετανάστευσης κινείται στην κατεύθυνση εξασφάλισης μεγαλύτερου χρόνου παραμονής για τους μετακλητούς εργαζόμενους.

Ποιες οι προσδοκίες στο πλαίσιο της νέας διμερούς συμφωνίας μετακλήσεων από την τεράστια πηγή εργατικού δυναμικού της Ινδίας; Και γενικά οι διακρατικές συμφωνίες τι ρόλο έχουν στην επιτυχία του θεσμού της μετάκλησης;

Είναι ένα επιπλέον εργαλείο που καταδεικνύει τη θέληση των εμπλεκομένων κρατών να συσφίξουν περισσότερο τις σχέσεις τους σε επίπεδο ανταλλαγής ανθρώπινου δυναμικού το επόμενο διάστημα. Προλαμβάνω πιθανό σας ερώτημα, για να εκτιμήσω ότι ο κύριος όγκος του ανθρώπινου δυναμικού που αναζητεί η Ελλάδα θα προέλθει κυρίως από χώρες όπως η Ινδία, το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές, οι Φιλιππίνες, κυρίως για τον ξενοδοχειακό κλάδο, ακόμα ακόμα και το Βιετνάμ.

Και μια τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε να αντιμετωπίζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις το θέμα της μετακλητής απασχόλησης;

Η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη και δημιουργεί άγχος στις περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς έχουν την αγωνία εξασφάλισης του απαραίτητου αριθμού, αλλά και της ποιότητας των εργαζομένων και παράλληλα, την αγωνία για τα λοιπά πρακτικά θέματα που συνδέονται με την παραμονή των εργαζομένων στην Ελλάδα. Για αυτό πιστεύουμε ότι, αξιοποιώντας τους ειδικούς και περνώντας σε αυτούς όλη την ευθύνη της διαδικασίας, οι επιχειρήσεις θα υποστηριχθούν στις ανάγκες τους, χωρίς να αναγκάζονται να αφιερώνουν πολύτιμους πόρους και για αυτό το αντικείμενο.

Πηγή: https://sditforum.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%85/

Διαβάστε επίσης

Human Resources

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του digital nomad life

Μετάκληση Εργαζομένων

Μετακλητοί εργαζόμενοι: Ήρθαν στην Ελλάδα μέσω «IΝGROUP» για να απασχοληθούν στις κατασκευές και στη βαριά βιομηχανία

Human Resources

Καλοκαιρινό άγχος; Το HR μπορεί να βοηθήσει.

Αναζήτηση

BI