ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες που συνδυάζουν σύγχρονα εργαλεία και την εμπειρία των ειδικών.

Η αναζήτηση για έναν αξιόπιστο και έμπιστο συνεργάτη σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού οδηγεί στο τμήμα HR CONSULTING της INGROUP.

Οι υπηρεσίες HR CONSULTING της INGROUP απευθύνονται:

Σε εταιρείες που διαθέτουν τμήματα HR και χρειάζονται να υλοποιήσουν συγκεκριμένα projects

Σε εταιρείες που δεν διαθέτουν οργανωμένο τμήμα προσωπικού και αναζητούν μια πάγια συνεργασία, που θα καλύπτει αξιόπιστα και αποτελεσματικά τις εσωτερικές τους ανάγκες

Συνδυάζοντας όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε καθώς και την άποψη και εμπειρία των ειδικών συμβούλων μας, δίνουμε μια εμπεριστατωμένη εικόνα τόσο για την κουλτούρα της εταιρείας, όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της INGROUP περιλαμβάνουν:

Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού
Performance Appraisal Management.

Η INGROUP αξιολογεί την απόδοση των ατόμων με αντικειμενικά εργαλεία και μεθόδους, εντοπίζει τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού και προσδιορίζει σε ποια σημεία και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να επιτύχουν επιπλέον βελτίωση.

To σύστημα αξιολόγησης προσωπικού της INGROUP αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την επιχείρηση γιατί:

Είναι η βάση για την ανάπτυξη των ανθρώπων της αλλά και για εσωτερικές αλλαγές (προαγωγές, αυξήσεις, εσωτερικές μετακινήσεις, διαχείριση ταλέντων)

Αποτελεί τη βασική πηγή διερεύνησης και εντοπισμού των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων

Είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης

Συμβάλλει στην εκπαίδευση των εργαζόμενων και διευθυντών των τμημάτων
ώστε να αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητες μιας διαδικασίας αξιολόγησης

Εκπαίδευση προσωπικού & Συμβουλευτική
Training & Coaching.

Η εκπαίδευση του προσωπικού συμβάλλει σημαντικά στην κατάκτηση των στρατηγικών στόχων
της εταιρείας. Όσο αναπτύσσετε τις δεξιότητες των εργαζομένων σας, όχι μόνο επενδύετε στους
ίδιους αλλά και στην επιτυχία του έργου σας. Οι έμπειροι σύμβουλοι της INGROUP αναλαμβάνουν
τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας σας, σχεδιασμένα πάνω στις δικές σας ανάγκες, πάντα με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της εργασιακής απόδοσης.

Εσωτερική Αναδιοργάνωση
Internal Restructuring.

Η εσωτερική αναδιοργάνωση μιας εταιρείας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση που απαιτεί
συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξειδικευμένο προσωπικό και προσεκτικούς χειρισμούς.
Η ομάδα συμβούλων της INGROUP διαθέτει τη γνώση, την εμπειρία αλλά και τα εργαλεία
για να υποστηρίξει την εταιρεία σας σε ένα τόσο απαιτητικό project, είτε αυτό αφορά αναδιοργάνωση συγκεκριμένου τμήματος είτε το σύνολο της εταιρείας.

Ποιο είναι το νέο σας project;

Αναζήτηση

BI