ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - Payroll Outsourcing

Eξασφαλίστε ταχύτητα, αμεσότητα & ευελιξία.

Αναθέτοντας τη διαχείριση μισθοδοσίας στην INGROUP, εξοικονομείτε χρόνο, χρήμα και παράλληλα είστε συνεχώς ενημερωμένοι στα εργασιακά θέματα.

Ανταποκρινόμενοι στην όλο και αυξανόμενη τάση των εταιρειών για outsourcing, η εταιρεία μας μεταξύ άλλων προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας από εξειδικευμένη ομάδα με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.

Αν επιλέξετε να μας αναθέσετε την πλήρη μισθοδοσία του προσωπικού σας, όχι μόνο η έκδοσή της πραγματοποιείται εγκαίρως με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, αλλά είστε συνεχώς ενημερωμένοι για τις εξελίξεις και αλλαγές του εργασιακού νομοθετικού πλαισίου.

Η διαδικασία μισθοδοσίας στηρίζεται στο εργατικό, ασφαλιστικό και φορολογικό δίκαιο αλλά περιλαμβάνει και αντικατοπτρίζει και την κουλτούρα της κάθε εταιρείας, αντικατοπτρίζοντας τις σχέσεις της εταιρείας με τους εργαζόμενούς της. Η σωστή και σύννομη λειτουργία εξασφαλίζουν την άψογη συνεργασία με τους κρατικούς οργανισμούς, περιορίζοντας τα γραφειοκρατικά προβλήματα αλλά και τα πολύ υψηλά πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν.

Οι καταιγιστικές εργασιακές αλλαγές και η αυστηρότατη νομοθεσία επιβάλλουν καθημερινή ενασχόληση και εκπαίδευση, αυξάνοντας πολύ το λειτουργικό κόστος για το συγκεκριμένο κομμάτι, ενώ δεν αφήνουν σχεδόν καθόλου περιθώρια για λάθη ή παραλείψεις. Γι’ αυτό η ομάδα του τμήματος μισθοδοσίας, μεταξύ άλλων, μπορεί να διασφαλίσει την απαρέγκλιτη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας μένοντας καθημερινά ενημερωμένη για τις νέες εργασιακές ρυθμίσεις και αλλαγές.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

Επεξεργασία και καταχώριση
μισθοδοτικών στοιχείων, προκαταβολών, έκτακτων αποδοχών, ασθενειών, κανονικών αδειών, άνευ αποδοχών, και λοιπών στοιχείων

Υπολογισμό μισθοδοσίας
και εξαγωγή σχετικών αρχείων

Κατάρτιση Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Έκδοση βεβαίωσης εργοδότη σχετιζόμενη με την ΑΠΔ

Κατάρτιση μηνιαίων βεβαιώσεων ΦΜΥ

Υπολογισμό κόστους αποζημιώσεων
λόγω απόλυσης, πρόωρης λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου κτλ

Υπολογισμό νόμιμων αποδοχών συλλογικών συμβάσεων

Διαρκή ενημέρωση
για τις αλλαγές και τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις

Υπηρεσίες ΕΡΓΑΝΗ, προϋπολογισμούς, προβλέψεις, επιμερισμούς δαπανών, αναλυτικό reporting

Αναλυτικά το πλήρες κύκλωμα payroll

Επιλέγοντας payroll outsourcing με την INGROUP εξασφαλίζετε ταχύτητα, αμεσότητα και ευελιξία στη μισθοδοσία, από μία ομάδα με βαθιά τεχνογνωσία και συνεχώς ενημερωμένη γνώση της εργατικής νομοθεσίας, χωρίς να επιβαρύνεστε τα επιμέρους κόστη όπως του εξειδικευμένου προγράμματος, της συντήρησης, των αναλώσιμων.

Ποιο είναι το νέο σας project;

Αναζήτηση

BI