ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Eντοπίστε τους κατάλληλους υποψήφιους για την πώληση των προϊόντων σας.

Η INGROUP διαθέτει τους κατάλληλους υποψήφιους ώστε να επιλέξετε τα ιδανικά στελέχη πωλήσεων, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών σας, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς τους και προσφέροντας περισσότερους ικανοποιημένους πελάτες και προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που παρέχετε.

Οι πωλητές μας είναι οι πρεσβευτές των προϊόντων σας. Το κατάλληλο προσωπικό πωλήσεων διαθέτει επαγγελματισμό και επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα:

Παρουσιάζει πειστικά και αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα των προϊόντων,
με στόχο τη σύναψη συμφωνίας, την άρτια παρουσία των προϊόντων και τη λήψη παραγγελίας

Μεριμνά για τη διατήρηση
αλλά και τη διεύρυνση του πελατολογίου

Συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων

Δημιουργεί και διατηρεί δέσμευση
και ισχυρότερες σχέσεις με τους πελάτες

Αξιολογεί τα δυνητικά καλύτερα σημεία πώλησης / πελατών

Επιτυγχάνει έξυπνη χρήση των διαθέσιμων πόρων

Ενημερώνει τους marketers
με στοιχεία από την αγορά

Συμβάλλει στη χαρτογράφηση του ταξιδιού αγοραστή / customer journey

Συλλέγει στοιχεία ανταγωνισμού

INGROUP
Εργαλεία Πώλησης.

Στην INGROUP γνωρίζουμε κάθε τύπο συμπεριφοράς των καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν τα προϊόντα τους μέσα από συγκεκριμένα στάδια πώλησης, αφού πρώτα έχουμε διερευνήσει διεξοδικά τις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη/καταναλωτή.

Η μεθοδολογία πώλησης για κάθε τομέα ή κανάλι της αγοράς είναι διαφορετική και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία καλούμαστε να δραστηριοποιηθούμε. Στην INGROUP πρωταρχικός σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε τις εξειδικευμένες σας ανάγκες και να σας προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στα συγκεκριμένα κανάλια διανομής όπως

Super markets

HORECA

Φαρμακεία

Μικρή Λιανική

Κανάλια B2B

Κανάλια B2C

Χάρη στα εξειδικευμένα μας συστήματα και εργαλεία διαχείρισης οι πωλήσεις είναι ελεγχόμενες και μεγιστοποιούνται με κάθε τρόπο:

H παρακολούθηση και αξιολόγηση των POS και των Ομάδων Πωλήσεων & Merchandising γίνεται σε πραγματικό χρόνο κάθε μέρα, όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

24/7 Monitoring

H αποκλειστική στην INGROUP και εξατομικευμένη πλατφόρμα RTI εξασφαλίζει σε πραγματικό χρόνο την άμεση ενημέρωση (reporting) από τα POS (σημεία πώλησης), για όλες τις προκαθορισμένες ενέργειες Πωλήσεων που πραγματοποιούνται καθημερινά.

RTI

Οι πωλήσεις σίγουρα είναι αριθμοί και μερίδια αγοράς, αλλά είναι και κάτι περισσότερο: ένα αληθινό ταξίδι προσωπικής εξέλιξης για εμάς, τους ανθρώπους και τους πελάτες μας.

Η INGROUP έχει τα εργαλεία, την εμπειρία και την τεχνογνωσία, ώστε να σας εξασφαλίζει τους ιδανικούς επαγγελματίες πωλητές και ομάδες πωλήσεων. Ταυτόχρονα εξελίσσει με ειδική εκπαίδευση χαρακτηριστικά όπως η αισιοδοξία, η εκφραστικότητα, η κοινωνικότητα, η ευελιξία και η θετική σκέψη, δεξιότητες ζωής που είναι χρήσιμες για κάθε άνθρωπο, οργανισμό και επιχείρηση.

stock photo shopping cart logo on box on chart graph background banking account investment analytic research 1669946176

Ποιο είναι το νέο σας project;

Αναζήτηση

BI