Εργαλειο Mystery Shopping/Audits

Κρατήστε τους πελάτες σας πιστούς.

Υπηρεσίες Mystery Shopping / Audits.

Η ομάδα Mystery Shopping της INGROUP σας βοηθά να αποκτήσετε αντικειμενική γνώση της πραγματικής εμπειρίας του πελάτη μέσα από μελετημένα μοντέλα και διαδικασίες που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών ώστε να πληρούνται τα brand standards.

Το Mystery Shopping είναι η διαδικασία-εργαλείο που στοχεύει στη βελτιστοποίηση εξυπηρέτησης των πελατών μιας εταιρείας στον τομέα που δραστηριοποιείται. Τα βήματα υλοποίησης της ενέργειας Mystery Shopping που ακολουθεί η IΝGROUP χτίζονται βάσει των αναγκών του εκάστοτε πελάτη και των βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων στόχων του.

Κρατώντας πιστούς πελάτες με τον τρόπο της INGROUP.

Είναι 10 φορές πιο κοστοβόρο να δημιουργήσουμε έναν νέο πιστό πελάτη από το να κρατήσουμε τον ήδη υπάρχοντα. Μάλιστα ένας δυσαρεστημένος πελάτης θα μιλήσει σε κατά μέσο όρο από 5 μέχρι 7 ανθρώπους στον κύκλο του για την κακή υπηρεσία που έλαβε, μεγεθύνοντας έτσι τις συνέπειες για ένα brand.

Έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές αλλάζουν μάρκα προϊόντος για τους παρακάτω λόγους:

69%

0%
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

13%

0%
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

9%

0%
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

3%

0%
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ AΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ

6%

0%
ΔΙΑΦΟΡΑ

Η εξυπηρέτηση του καταναλωτή παίζει τεράστιο ρόλο σε μία επιχείρηση και αξιολογείται σε καθημερινή βάση από τον κόσμο. Είναι ο παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση του πελάτη σε ένα brand, κάτι που δείχνει έμπρακτα πόσο απαραίτητο είναι να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στα κανάλια μας, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας έχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα και εμπειρία service.

Πλεονεκτήματα υπηρεσιών INGROUP Mystery Shopping.

Η INGROUP διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες Μystery Shoppers που ελέγχουν και αξιολογούν αποτελεσματικά την επίδοση των συνεργατών των εταιρειών/πελατών της, λειτουργώντας ως σύμβουλος για τυχόν διορθωτικές κινήσεις που χρειάζεται να γίνουν, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της.

Η ομάδα Mystery Shopping της INGROUP ποσοτικοποιεί την ποιότητα των υπηρεσιών και ελέγχει:

Tην εικόνα του πωλητή στα σημεία, τη στάση και τη συμπεριφορά του σε σχέση με την κουλτούρα και τη φιλοσοφία της εταιρείας

Tην εικόνα και τις συνθήκες στα σημεία πώλησης

Έτσι όχι μόνο βελτιστοποιείται η απόδοση αλλά και συλλέγονται σημαντικά στοιχεία δίνοντας μία καλύτερη χαρτογράφηση για τον καταναλωτή και τον ανταγωνισμό.

Το INGROUP Mystery Shopping

Προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ευκαιρίες πωλήσεων

Ενισχύει τις θετικές δράσεις μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης

Βελτιώνει τη διατήρηση των πελατών

Ενημερώνει τους υπάλληλους για το τι είναι σημαντικό για την εξυπηρέτηση των πελατών

Εξασφαλίζει ποιότητα παράδοσης προϊόντων / υπηρεσιών

Υποστηρίζει προωθητικά προγράμματα

Ενισχύει την ακεραιότητα και τη γνώση των εργαζομένων

Μεθοδολογία INGROUP Mystery Shopping.

Για ένα επιτυχημένο και αξιόπιστο Mystery Shopping στην INGROUP ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Δημιουργία Σεναρίου για τον Mystery Shopper
από κοινού με την εταιρεία/πελάτη

Διαμόρφωση ερωτηματολογίου
από κοινού, ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης, με δικλείδες ασφαλείας για να πετύχουμε το εγκυρότερο και καλύτερο αποτέλεσμα

Καθορισμός βαρυτήτων
για κάθε κατηγορία και πεδίο του ερωτηματολογίου

Προσδιορισμός του προφίλ των Mystery Shoppers

Εκπαίδευση των Mystery Shoppers
στα προϊόντα και στα χαρακτηριστικά της επιχείρησης

Ποιο είναι το νέο σας project;

Αναζήτηση

BI