Μετάκληση Εργαζομένων

Ψηφιακή πλατφόρμα για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες με ειδικά πρότυπα για τη βιομηχανία ετοιμάζει ο ΣΒΕ

Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες είναι η λύση για τις κενές θέσεις στη βιομηχανία, τονίζει η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη

Ψηφιακή πλατφόρμα για προσέλκυση εργαζόμενων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν κενά στην ελληνική βιομηχανία, σχεδιάζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε συνεργασία με άλλους επιχειρηματικούς φορείς. Στόχος της πλατφόρμας είναι η κάλυψη των αναγκών με νόμιμες διαδικασίες, στα πρότυπα αντίστοιχων διαδικασιών που εφαρμόζονται για τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου του ΣΒΕ Λουκίας Σαράντη, η πλατφόρμα σχεδιάζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να αξιοποιεί την τεχνογνωσία υφιστάμενων διαπιστευμένων ψηφιακών εργαλείων, που σήμερα λειτουργούν για τους εργάτες γης και τον τουρισμό εισάγοντας πρότυπα ειδικά για τη βιομηχανία.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη πλατφόρμας, όπου θα συναντάται η προσφορά και η ζήτηση, σχεδιάζεται με στόχο να διευκολύνεται η κάλυψη ανοικτών θέσεων σε μια σειρά από ειδικότητες. Παράλληλα, ο ΣΒΕ έχει αναθέσει την εκπόνηση ειδικής μελέτης που θα προσδιορίσει τα κενά ανά ειδικότητα και θα προτείνει μεταξύ άλλων τη διασύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη θέσπιση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, καθώς και νομοθετικές πρωτοβουλίες, προκειμένου πρόσφυγες και μετανάστες να απασχοληθούν στη βιομηχανία.

Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, παρά τις υψηλές αμοιβές

Σύμφωνα με τον ΣΒΕ και όπως έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει η πρόεδρός του, η έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού αναδεικνύεται σε κομβικό ζήτημα για τη βιομηχανία. Μάλιστα, εξελίσσεται σε πιο σημαντικό πρόβλημα σε σύγκριση με το ενεργειακό κόστος ή το κόστος χρήματος κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η  βιομηχανία προσφέρει καλά αμειβόμενες θέσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση πρόσφατη μελέτη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η βιομηχανία προσφέρει υψηλότερες αμοιβές σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, σε ποσοστό που τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 26%-32%. Συγκεκριμένα, η μέση ετήσια αμοιβή στη βιομηχανία το 2022 ήταν υψηλότερη από το αντίστοιχο μέγεθος της οικονομίας κατά 31,7%.

Ποιος είναι ο ΣΒΕ 

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διαθέτει πάνω από 400 μέλη απ’ όλη την Ελλάδα, από τις οποίες πάνω από 50 είναι βιομηχανίες τροφίμων και περίπου 10% μεγάλες βιομηχανίες. Έχει αναδειχθεί σε κοινωνικό εταίρο, τον βασικό εκπρόσωπο της περιφερειακής βιομηχανίας και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στον δημόσιο διάλογο με συγκροτημένες προτάσεις για τις υποδομές, την ενέργεια, την κυκλική οικονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την περιβαλλοντική ευθύνη, την εταιρική  διακυβέρνηση, το ανθρώπινο δυναμικό και την εξωστρέφεια στις επιχειρήσεις.

Διαβάστε επίσης

Human Resources

Ψέματα και ανακρίβειες στο βιογραφικό σου

Μετάκληση Εργαζομένων

Ξενοδοχεία Νοτίου Αιγαίου: Κατέχουν τα πρωτεία στη ζήτηση εργαζομένων από τρίτες χώρες 

Trade Marketing

Πώς ένας promoter γίνεται ο πιο πιστός υποστηρικτής του brand σας

Αναζήτηση

BI