Human Resources

Υβριδικό μοντέλο εργασίας. Πόσο έτοιμοι είστε;

μοντέλο εργασίας ingroup blog

Η νέα εργασιακή καθημερινότητα περιλαμβάνει την ερώτηση: Σπίτι ή γραφείο; Το υβριδικό μοντέλο εργασίας είναι πια η νέα κανονικότητα στον εργασιακό χώρο και συνδυάζει την εξ αποστάσεως εργασία με την εργασία στο γραφείο. Οι εταιρείες καλούνται να αξιοποιήσουν το νέο αυτό εργασιακό μοντέλο με επιτυχία ώστε και η εταιρεία να διατηρήσει την παραγωγικότητά της αλλά και οι εργαζόμενοι να παραμείνουν αποδοτικοί και ικανοποιημένοι.

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας του υβριδικού μοντέλου εργασίας επηρεάζεται σημαντικά από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Η εξ αποστάσεως εργασία μειώνει σε μεγάλο βαθμό τα λειτουργικά κόστη και φαίνεται πως κερδίζει στους κλάδους που οι υπηρεσίες καλύπτονται κυρίως διαδικτυακά. Παρότι η γενική τάση δείχνει πως η απομακρυσμένη εργασία προτιμάται ως η πιο ασφαλής επιλογή, ένα σημαντικό ποσοστό επιθυμεί την εργασία στον φυσικό χώρο της εταιρείας. Επίσης, υπάρχουν επιχειρήσεις που για να ακολουθήσουν με επιτυχία ένα μοντέλο υβριδικής εργασίας, και να ανταποκριθούν σε ζητήματα οργάνωσης, ροής εργασίας και συντονισμού ομάδων, επιλέγουν να συνεργαστούν με εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες Outsourcing.

Η νέα υβριδική εργασιακή πραγματικότητα είναι εδώ και διαμορφώνει την καθημερινότητα μας, με τρόπους που ίσως κανένας από εμάς δεν τολμούσε να σκεφτεί πριν από λίγα χρόνια. Προσαρμοζόμαστε, προχωράμε μπροστά και δημιουργούμε πάνω σε καινούργιες βάσεις!

Οι νέες βάσεις του σύγχρονου τρόπου εργασίας στη μετά-covid εποχή στήνονται πάνω στο υβριδικό μοντέλο εργασίας. Η μεγάλη εικόνα αποτυπώνει την πρόθεση να κρατηθεί η ισορροπία  μεταξύ της εξ αποστάσεως εργασίας και της εργασίας στο γραφείο. Αδιαμφισβήτητα, τα μηνύματα της αγοράς δείχνουν πως σε μεγάλο βαθμό μπορεί να εξυπηρετήσει σχεδόν στον ίδιο βαθμό τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις εταιρείες. Συνεπώς, είναι σημαντικό, η μετάβαση σε αυτό το νέο μοντέλο εργασίας να γίνει ομαλά και με επιτυχία.

 

Τι είναι το υβριδικό μοντέλο εργασίας και ποια η αξία του για την εταιρεία;

Ως υβριδικό μοντέλο εργασίας ορίζουμε τον συνδυασμό της εξ αποστάσεως εργασίας με την εργασία στον φυσικό χώρο μιας επιχείρησης, για συγκεκριμένες μέρες κάθε μήνα.

Για μια εταιρεία αυτό σημαίνει πως θα χρειαστεί να αξιολογήσει ποιες υπηρεσίες ή τμήματα μπορούν να λειτουργήσουν ιδανικά κάτω από το υβριδικό μοντέλο. Η αξία του υβριδικού μοντέλου εργασίας βασίζεται στην ευελιξία που προσφέρει, στην μειωμένη έκθεση σε συνθήκες συνωστισμού, στη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας και στη μείωση σπατάλης χρόνου σε μετακινήσεις. Επιπλέον, δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να εντάξουν στις ομάδες τους περισσότερα ταλέντα, χωρίς περιορισμούς που αφορούν τον γεωγραφικό τόπο και χώρο διαμονής του εργαζόμενου.

Η αξία της υβριδικής εργασίας καθορίζεται και από τον βαθμό ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Αρκετές έρευνες δείχνουν πως ειδικά οι άνω των 35 ετών αναζητούν την ευκαιρία κοινωνικοποίησης που προσφέρει η εργασία στο γραφείο περισσότερο από τους νεότερους σε ηλικία. Από την άλλη, πολλοί εργαζόμενοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην καριέρα τους η παγίωση της εξ αποστάσεως εργασίας.

Πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση στροφής σε νέα μοντέλα εργασίας είναι καλό να γίνει μια εις βάθος μελέτη των δυνατοτήτων και έρευνα αναγκών στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Η εταιρική κουλτούρα παραμένει ζωντανή όταν κάθε βήμα στηρίζεται πάνω στον έγκαιρο συντονισμό, τις εταιρικές αξίες και το θετικό περιβάλλον.

Πώς άλλαξε ο Covid-19 τον τρόπο εργασίας;

O Covid-19 άλλαξε ριζικά τον τρόπο εργασίας. Έδωσε σημαντικό προβάδισμα στο ευέλικτο ωράριο και το υβριδικό μοντέλο εργασίας. Οι βαθμίδες της διοίκησης επηρεάστηκαν εξίσου στον τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης. Προστέθηκαν ως θεμελιώδη προσόντα η συναισθηματική νοημοσύνη, η κριτική σκέψη, η διαχείριση έργων εξ αποστάσεως και η δια βίου αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Όπως φαίνεται, η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων πυροδότησε ένα ντόμινο αλλαγών για πολλές επιχειρήσεις και σε πολλές διαφορετικές ειδικότητες.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που προκύπτουν από το υβριδικό μοντέλο εργασίας;

Το υβριδικό μοντέλο εργασίας γίνεται σιγά σιγά βασικό κομμάτι της εργασιακής καθημερινότητας. Οι προκλήσεις είναι σύνθετες και συχνά μεταβαλλόμενες ανάλογα με τον φόρτο εργασίας και το μέγεθος της εταιρείας. Για παράδειγμα, στην εξ αποστάσεως εργασία η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου αύξησε σημαντικά τον φόρτο εργασίας κατά 58%.

Οι προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή υβριδικού μοντέλου εργασίας αφορούν:

 • Διαχείριση του απαιτούμενο χρόνου εκτέλεσης καθηκόντων
 • Συντονισμό σχετικά με τον μεταβαλλόμενο όγκο εργασίας
 • Παρακολούθηση και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Σαφή δομή ροής εργασίας
 • Τεχνική υποστήριξη εξ αποστάσεως
 • Ομαλή ενσωμάτωση νέων μελών στις ομάδες
 • Διατήρηση θετικού κλίματος και συνοχής της ομάδας
 • Σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των εργαζομένων
 • Διαμόρφωση ρεαλιστικών στόχων

Ποια είναι τα διαφορετικά είδη υβριδικού μοντέλου εργασίας;

Το υβριδικό μοντέλο εργασίας μπορεί να λειτουργήσει με τέσσερις βασικούς τρόπους ανάλογα με την σύνθεση των ομάδων και τις απαιτήσεις των καθημερινών υποχρεώσεων.

 • Μοντέλο Α: Κατά βούληση. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει στους υπαλλήλους να επιλέξουν μόνοι τους τον τρόπο διαχείρισης της δουλειάς που έχουν αναλάβει. Μόνοι τους διαλέγουν αν και πότε είναι απαραίτητο να εργαστούν στο γραφείο ή από το σπίτι.
 • Μοντέλο Β: Εβδομαδιαία Διαίρεση. Το μοντέλο χωρισμένης εβδομάδας λειτουργεί με επιτυχία σε εταιρείες που έχουν πολλά τμήματα με μεγάλο αριθμό προσωπικού. Κάθε τμήμα χωρίζει την εβδομάδα στις μέρες που η εργασία γίνεται εξ αποστάσεως και τις μέρες που η εργασία γίνεται στο γραφείο.
 • Μοντέλο Γ: Κυλιόμενες βάρδιες. Το μοντέλο με τις βάρδιες είναι το λιγότερο αγαπητό μεταξύ των υπαλλήλων καθώς αυτό αναστατώνει την ισορροπία με την προσωπική τους ζωή. Το ανθρώπινο δυναμικό εργάζεται σε βάρδιες, εναλλάσσοντας την εργασία από το σπίτι και την εργασία πρωινής ή βραδινής βάρδιας. Είναι πιο λειτουργικό όταν οι ομάδες εργάζονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας.
 • Μοντέλο Δ: Εβδομαδιαία Αλλαγή. Το τέταρτο μοντέλο επιτρέπει στους εργαζόμενους να εναλλάσσονται μεταξύ εργασίας από το σπίτι και εργασίας στο γραφείο, κάθε εβδομάδα εναλλάξ. Αυτή η λύση χρησιμοποιείται για να επιτρέψει σε μεγάλες ομάδες να χρησιμοποιούν εναλλάξ το χώρο γραφείου και να συναντιούνται τα τμήματα για σημαντικές ενημερώσεις.

Τι χρειάζεται για να πετύχετε ένα αποτελεσματικό υβριδικό μοντέλο εργασίας;

Η τηλεργασία, το υβριδικό μοντέλο, η βοήθεια της τεχνολογίας και η ευελιξία είναι κάποια από τα νέα δεδομένα της μετά COVID εποχής. Μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και να προωθήσουν την ανάπτυξη τους. Αντιμετωπίστε τον απομακρυσμένο χώρο εργασίας ως μια νοητή προέκταση της εταιρείας. Από φύση της η υβριδική εργασία γεφυρώνει το απομακρυσμένο και επιτόπιο εργασιακό περιβάλλον.

 • Συντονισμός εργασιών: Το σημείο κλειδί για να πετύχετε ένα πραγματικά αποτελεσματικό υβριδικό μοντέλο εργασίας είναι η σχολαστική οργάνωση και ο συντονισμός όλων των χώρων εργασίας.
 • Τεχνολογικός εξοπλισμός: Είναι στο χέρι σας να επενδύσετε στον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να συνεργάζονται με ευκολία, όπου και αν βρίσκονται.
 • Εσωτερική επικοινωνία: Καθιερώστε βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας για όλα τα τμήματα και ενθαρρύνετε την ομάδα να καθορίσει σαφείς προσδοκίες και στόχους. Δημιουργήστε ξεκάθαρα προγράμματα εργασίας που σέβονται τις διαφορετικές ζώνες ώρας για κάθε υπάλληλο. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ότι οι υπάλληλοι θα εργάζονται επιτόπου σε συγκεκριμένες ημέρες ή εβδομάδες, βάσει των αναγκών της κάθε ομάδας.
 • Έρευνα αναγκών στο ανθρώπινο δυναμικό: Ζητήστε από το ανθρώπινο δυναμικό τη γνώμη τους. Ζητήστε να σας μιλήσουν για ό,τι τους απασχολεί και ακούστε με προσοχή τις προτάσεις τους.

Είναι βέβαιο πως μια δεμένη ομάδα κρατάει τις επιχειρήσεις ακμαίες και ανταγωνιστικές κάτω από όλες τις συνθήκες. Ειδικά στο κομμάτι της διαχείρισης προσωπικού και στη διατήρηση της αποδοτικότητας, το κλειδί της επιτυχίας είναι η επικοινωνία.

Υπάρχουν πετυχημένα παραδείγματα υβριδικού μοντέλου εργασίας;

Πριν την πανδημία, υπήρχαν έντονοι προβληματισμοί για το εάν και το κατά πόσο αποδοτικά μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση χωρίς την παρουσία των εργαζομένων στον φυσικό χώρο εργασίας. Η απάντηση ήρθε στην πράξη και μάλιστα από εξαιρετικά πετυχημένα παραδείγματα υβριδικής εργασίας. Σήμερα η ευελιξία της τηλεργασίας έχει γίνει συνώνυμο της ανάπτυξης σε πολλούς κλάδους. Η απομακρυσμένη εργασία δημιουργεί την νέα κανονικότητα.

Η κάθε εταιρεία καθορίζει το δικό της ιδανικό υβριδικό μοντέλο εργασίας. Αυτές οι πέντε κορυφαίες εταιρείες έχουν ήδη υιοθετήσει με επιτυχία την υβριδική εργασία:

 • Citigroup: 50% διαχωρισμός μεταξύ απομακρυσμένης εργασίας και εργασίας στο γραφείο. Ιδανικό παράδειγμα για εταιρείες με πολύ μεγάλο αριθμό υπαλλήλων.
 • Microsoft: Επιτρέπει στους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον στο 50% του χρόνου εργασίας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό της απομακρυσμένης εργασίας με την έγκριση του διευθυντή.
 • Amazon: Προσαρμόζει το πρόγραμμα απομακρυσμένης εργασίας ανά ομάδα και βασιζόμενη στην ευελιξία κατά άτομο.
 • Google: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, αποφάσισε να ακολουθήσει την προσέγγιση του υβριδικού μοντέλου εργασίας αφού εξέτασε τα σχόλια από εκατοντάδες πελάτες και από το προσωπικό της εταιρείας.
 • Ford Motor Company: Η εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων με έδρα το Ντιτρόιτ ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2021 ότι υιοθετεί ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας για 30.000 εργαζόμενους που ήδη εργάζονται από το σπίτι.

 

Ποιο είναι το υβριδικό μοντέλο εργασίας στην Ελλάδα;

Στην κορύφωση της υγειονομικής κρίσης, αρκετοί εργαζόμενοι διαπίστωσαν ότι το μοντέλο υβριδικής εργασίας και το καθεστώς τηλεργασίας τους έδωσε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η γνώμη των εργαζομένων στην Ελλάδα για την εξ αποστάσεως εργασία άλλαξε στη μετα-Covid εποχή και πλέον είναι όλο και περισσότεροι αυτοί που θεωρούν ότι θα ενταχθεί επίσημα το υβριδικό μοντέλο εργασίας ως μόνιμη μορφή εργασίας. Είναι γεγονός, ότι το υβριδικό μοντέλο μειώνει την περιττή δαπάνη χρόνου σε μετακινήσεις. Ειδικά, η δυνατότητα επιλογής για το πρόγραμμα παρουσίας στους χώρους εργασίας φαίνεται πως συντελεί στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του φόρτου εργασίας.

Το υβριδικό μοντέλο στην Ελλάδα επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του γραφείου στη ζωή των εργαζομένων. Επιπλέον, βάζει σε νέα διάσταση την έννοια του “πράσινου γραφείου” που σέβεται τόσο το περιβάλλον όσο και τον άνθρωπο. Παράλληλα, η ανάπτυξη σε δεξιότητες τεχνολογίας έφερε τις ελληνικές επιχειρήσεις ένα βήμα πιο κοντά στην επιχειρηματική κουλτούρα της εξωστρέφειας και της ποιότητας του προφίλ του εργαζομένου.

Επικοινωνήστε σήμερα με την INGROUP  για να επιλέξετε το καλύτερο υβριδικό μοντέλο εργασίας για την δική σας επιχείρηση.

Διαβάστε επίσης

Human Resources

Ψέματα και ανακρίβειες στο βιογραφικό σου

Μετάκληση Εργαζομένων

Ξενοδοχεία Νοτίου Αιγαίου: Κατέχουν τα πρωτεία στη ζήτηση εργαζομένων από τρίτες χώρες 

Trade Marketing

Πώς ένας promoter γίνεται ο πιο πιστός υποστηρικτής του brand σας

Αναζήτηση

BI