Human Resources

Payroll Outsourcing: Επίκαιρο όσο ποτέ

payroll outsourcing

Η μισθοδοσία / payroll αποτελεί μια από τις πιο νευραλγικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Τα τελευταία, όμως, χρόνια όλο και περισσότερες εταιρείες μπαίνουν στο δίλημμα να συντηρήσουν ένα εσωτερικό τμήμα μισθοδοσίας ή να αναθέσουν σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες την έκδοση και πλήρη διαχείριση της μισθοδοσίας.

 

Ποια τα οφέλη;

Μια εταιρεία προκειμένου να στήσει και να διατηρήσει ένα εσωτερικό τμήμα μισθοδοσίας χρειάζεται, πέρα από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, ένα πολύ καλό πρόγραμμα μισθοδοσίας με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, αλλά και ένα πλάνο διαρκούς επιμόρφωσης της ομάδας σχετικά με τα νέα εργασιακά δεδομένα. Όλα τα παραπάνω μεταφράζονται φυσικά σε συγκεκριμένους πόρους και κόστη. Αντίθετα, επιλέγοντας τη λύση του payroll outsourcing και αναθέτοντας στους «ειδικούς» τη λειτουργία του τμήματος μισθοδοσίας, η εταιρεία μπορεί να αποκομίσει συγκεκριμένα και άκρως μετρήσιμα οφέλη, εξοικονομώντας πόρους και περιορίζοντας λειτουργικά κόστη. Αναλύοντας λοιπόν τα βασικά οφέλη που προκύπτουν από την ανάθεση της μισθοδοσίας μιας εταιρείας στην INGROUP, θα πρέπει να αναφέρουμε τα παρακάτω:

 

  1. Εξασφαλίζουμε ταχύτητα, αμεσότητα και ευελιξία, τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και σε επίπεδο πληροφόρησης. Η ομάδα που αναλαμβάνει την υλοποίηση της μισθοδοσίας, διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα και τεχνικές τόσο για την έκδοσή της όσο και για το reporting που θα απαιτείται από πλευράς του πελάτη.
  2. Διασφαλίζουμε αξιοπιστία και ακρίβεια αποφεύγοντας λάθη οικονομικής φύσης, αλλά και λάθη που συνδέονται με τα εργασιακά θέματα. Κάθε πάροχος μιας τέτοιας υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την απαρέγκλιτη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας μένοντας καθημερινά ενημερωμένος για τις νέες εργασιακές ρυθμίσεις και αλλαγές.
  3. Προσφέρουμε υψηλό βαθμό ασφάλειας, καθώς η σωστή και σύννομη λειτουργία εξασφαλίζει την άψογη συνεργασία με τους κρατικούς οργανισμούς, περιορίζοντας τα γραφειοκρατικά προβλήματα αλλά και τα πολύ υψηλά πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν.
  4. Με την εξωτερική ανάθεση της υπηρεσίας, η εταιρεία αποφεύγει τα επιμέρους λειτουργικά κόστη ενός μηχανογραφημένου προγράμματος, της συντήρησης, των αναλώσιμων, αλλά και διαρκή εκπαίδευση που πρέπει να παρέχει ώστε να διαθέτει μια ομάδα πλήρως ενημερωμένη.
  5. Η ικανοποίηση των εργαζόμενων είναι ένα ακόμα σημαντικό κίνητρο, καθώς η συνέπεια στην έκδοση της μισθοδοσίας συμβάλλει στη διατήρηση ενός καλού κλίματος στο εσωτερικό μας εταιρείας.

 

Ποια τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου συνεργάτη

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν τη σωστή επιλογή ενός έμπειρου και σωστά καταρτισμένου συνεργάτη. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι αξιοποιώντας αυτό το επιχειρησιακό εργαλείο δεν επιλέγουμε απλά έναν προμηθευτή μιας ακόμα υπηρεσίας, αλλά ένα στρατηγικό συνεργάτη της επιχείρησής μας. Θα πρέπει λοιπόν η επιλογή να γίνει με συγκεκριμένα, αυστηρά και ξεκάθαρα κριτήρια. Βάσει αυτού διασφαλίζουμε ότι ο πάροχος διαθέτει την κατάλληλη υποδομή σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και συστήματα, γνώση, εμπειρία και ευελιξία ώστε να υποστηρίξει αποτελεσματικά τον όγκο εργασιών που απαιτείται.

Η τάση οδηγεί σε ένα μοντέλο λειτουργίας επιχειρήσεων όπου η εξωτερική ανάθεση της μισθοδοσίας θα είναι ο κανόνας.

 

Ποια είναι η τάση που επικρατεί;

Οι καταιγιστικές εργασιακές αλλαγές και η αυστηρότατη νομοθεσία επιβάλλουν καθημερινή ενασχόληση και εκπαίδευση, αυξάνοντας πολύ το λειτουργικό κόστος για το συγκεκριμένο κομμάτι, ενώ δεν αφήνουν σχεδόν καθόλου περιθώρια για λάθη ή παραλείψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νέος Νόμος 4488 13/09/2017 ο οποίος επιφέρει σοβαρές εργασιακές ρυθμίσεις, η μη τήρηση των οποίων επιφέρει ακόμα και προσωρινή διακοπή συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμημάτων ή του συνόλου μιας επιχείρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η τάση πλέον οδηγεί σε ένα μοντέλο λειτουργίας επιχειρήσεων όπου η εξωτερική ανάθεση της μισθοδοσίας θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Δεδομένου μάλιστα ότι το outsourcing αποτελεί χρόνια τώρα, συνήθη πρακτική παγκοσμίως σε πολύ μεγάλους οργανισμούς, δοκιμασμένη και απόλυτα επιτυχημένη, είναι αδιαμφισβήτητο ότι αργά ή γρήγορα θα αποτελεί πάγια πρακτική και στη χώρα μας.

 

Νίκος Παπαλάμπρου
Μanaging Director INGROUP

Δημοσίευση στο HR PROFESSIONAL – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

 

Διαβάστε επίσης

Trade Marketing

Τα πιο συχνά λάθη στις πωλήσεις

Human Resources

“Loud quitting” – Τι είναι και πώς επηρεάζει τις εταιρείες

Trade Marketing

Summer Plan: Visual Merchandising Tips

Αναζήτηση

BI