RTI – Real Time Information System

Η INGROUP αξιοποιώντας την μεγάλη εμπειρία της στον χώρο των πωλήσεων και γνωρίζοντας της υψηλές απαιτήσεις του, καινοτομεί διαθέτοντας την πλατφόρμα RTI (Real Time Information).Είναι το απόλυτο Sales Force Automation System (SFA), γιατί η πληροφορία είναι σημαντική, αλλά πρέπει να είναι real time και προσβάσιμη από παντού, ακόμα και εν κινήσει.

Με τεχνολογία αιχμής, το RTI της INGROUP παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να έχουν σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα τόσο ενός τμήματος πωλήσεων ή/και merchandising, όσο και του sellout των καταστημάτων εμπλουτισμένα την ίδια στιγμή με πολλές και σημαντικές πληροφορίες που χρειάζονται.

 Το RTI συνιστά μια στρατηγική επιλογή για την οργάνωση πολλών τμημάτων των εταιρειών και αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των ομάδων  πωλήσεων / merchandising όσο και των σημείων πώλησης.

Η Πλατφόρμα RTI (Real Time Information)

 • Συντονίζει τη διαχείριση ομάδων Πωλητών & Merchandisers
 • Παρέχει τον απόλυτο έλεγχο κάθε σημείου πώλησης
 • Δίνει τη δυνατότητα παραγγελιοληψίας
 • Δίνει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφικού υλικού από τα σημεία πώλησης και άμεση σύνδεση του με Ημερομηνία & Επίσκεψη

Υπηρεσίες / Διαθέσιμα Modules του RTI :

 • Παραγγελιοληψία
 • Merchandising
 • SellOut
 • Ex-van πώληση
 • Έρευνες
 • Αναφορές (Web-based reporting system)
 • Ερωτηματολόγια (Δυνατότητα συλλογής διάφορων πληροφοριών – Πλήρως προσαρμόσιμο)

Πλεονεκτήματα του RTI ( Real Time Information)

 • Άμεση πληροφόρηση (τόσο του χρήστη όσο και του υπεύθυνου Manager)
 • Αξιοποίηση της πληροφορίας (ανασύνθεση σε παραμετροποιήσιμα report)
 • Αποδοτικότερη Διαχείριση ομάδων Πωλητών & Merchandisers
 • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών
 • Ελαχιστοποίηση των λαθών λόγω της αυτόματης καταχώρησης των παραγγελιών, τιμολογίων κτλ.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Μείωση λειτουργικού κόστους
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών
 • Ολοκληρωμένη εικόνα και έλεγχος του πελάτη και κάθε σημείου πώλησης
 • Ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεμάτων
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση σε βάση δεδομένων
 • Συλλογή πολλαπλών πληροφοριών μέσω παραμετροποιήσιμων ερωτηματολογίων
 • Συλλογή φωτογραφιών με επισήμανση ημερομηνίας και σημείου
 • Δυνατότητα παραγγελιοληψίας

SALES & MERCHANDISING FORCE AUTOMATION SYSTEM

In Store – Web Based Reporting Software το οποίο εστιάζει και προάγει την:

 • Αποδοτικότητα
 • Παραγωγικότητα
 • Διαχειρισιμότητα
 • Συνδεσιμότητα
 • Ασφάλεια

Προηγμένες Λειτουργίες:

 • Mobile CRM
 • KPIs
 • Business Intelligence
 • Παραγωγικότητα ατόμου
 • Geo-Apps
 • Marketing Management
 • Mobile Device Management
 • Mobile Application Management
 • Mobile Data Capture

Μοναδικά Χαρακτηριστικά:

 • Λειτουργεί τόσο Onlineόσο και offline
 • Παραμετροποίησιμη εμπειρία ανά χρήστη
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Online επικοινωνία χρηστών
 • Πληροφορίες βάση τοποθεσίας
 • Ψηφιοποίηση από Hard Copy
 • Δυνατότηταχρήσης της συσκευής από διαφορετικούς χρήστες με διαφορετικούς λογαριασμού

Δυνατότητα Παραγγελιοληψίας

Διαδικασία Παραγγελιοληψίας:

Interface ειδικά σχεδιασμένο για την γρήγορη είσοδο και πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες προσφορές και τιμολόγια και σύνδεση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία ERP. Πρόσβαση σε πολιτικές τιμολόγησης, εκπτώσεις, απογραφές, προσφορές κ.λπ.

Προσανατολισμός Πωλήσεων:

Το Dashboard πωλήσεων ενημερώσει τον Merchandiser για τους σημαντικότερους πελάτες / ευκαιρίες / προϊόντα με βάση τις πωλήσεις μέχρι σήμερα, την πρόβλεψη των πωλήσεων κ.λπ. Δυνατότητα περεταίρω ανάλυσης σε βάθος σε λεπτομέρειες πελάτη που επιτρέπει τον καλύτερο επιχειρησιακό προγραμματισμό.

Στόχοι πωλήσεων:

Το Dashboard παρέχει στοιχεία για τις πωλήσεις ανά μήνα, τρίμηνο και έτος.

Με ένα κλικ, ο Merchandiser μπορεί να πάει σε «προσωπικούς στόχους», όπου μπορεί να δει την πρόοδο του βάση των Βασικών Δεικτών  Απόδοσης και έχει τη δυνατότητα περεταίρω ανάλυσης σε λεπτομερή στοιχεία και διαγράμματα.

Ιστορικότητα, Στόχοι και Τάσεις:

Πλήρης καταγραφή με την ιστορικότητα των πωλήσεων, τους στόχους και τις τάσεις. Η ικανότητα ανάλυσης ως το επίπεδο συναλλαγής διασφαλίζει ότι ο πωλητής / Merchandiser έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να επιτευχθούν καλύτερες πωλήσεις και επικαιροποιημένες προβλέψεις.

Mobile CRM Features

Διαχείριση Απόδοσης (Βασικοί Δείκτες Απόδοσης):

Ο Merchandiser γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις βασικές μετρήσεις που θα του επιτρέψουν να γίνει πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός στην επίτευξη των στόχων του.

rti-mobile

Προσωπικά εργαλεία παραγωγικότητας:

 • Ημερολόγιο
 • Καθήκοντα
 • Μηνύματα
 • Microsoft Lync
 • Διαχείριση Εγγράφων
 • Microsoft SharePoint
προσωπικα εργαλεια

Λίστα Πελατών / Ταξινόμηση:

Όλοι οι πελάτες σε μία προβολή, ταξινομημένοι με πολλαπλά κριτήρια, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Merchandiser.

Λίστα Πελατών Ταξινόμηση

Αν συνδυαστεί με το Module Παραγγελιοληψίας υπάρχει δυνατότητα κατάταξης  των πελατών έναντι πιθανού κύκλου εργασιών ώστε ο merchandiser / πωλητής να ξέρει πού αξίζει να επενδύσει το χρόνο καιτην προσπάθεια του για τη μέγιστη απόδοση.

λιστα πελατων ταξιν 2

Business Intelligence Features

Mobile Business Intelligence:

Reports: HTML 5 reports & KPIs, δημιουργία παραμετρικών report, Multi – platform, online communication with back-office data, αλληλεπίδραση με πολλαπλές πηγές δεδομένων.

Self Service Business Intelligence:

Ενοποίηση με τα εργαλεία της Microsoft Self-Service Business Intelligence που επιτρέπουν στο χρήστη να σχεδιάσει και να κατασκευάσει τις δικές του εκθέσεις και αναλύσεις.

Self Service Business Intelligence
Self Service Business Intelligence 2
Self Service Business Intelligence 3

Mobile Business Intelligence Features

Δυναμικοί Πίνακες Δεδομένων:

Οι Merchandisers μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολλαπλούς πίνακες που τους βοηθούν να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους προς την σωστή κατεύθυνση και τους δυνατότερους πελάτες.

Όλοι οι πίνακες δίνουν τη δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης σε βάθος.

Οι πίνακες εξασφαλίζουν ότι Merchandisers παραμένουν αποτελεσματικοί και εστιασμένοι στους στόχους τους.

Δυναμικοί Πίνακες Δεδομένων
Δυναμικοί Πίνακες Δεδομένων 2
Δυναμικοί Πίνακες Δεδομένων 3

Ερωτηματολόγια

Δίνεται η δυνατότητα σύνθεσης διαφόρων ερωτηματολογίων, τόσο ανοιχτού όσο και κλειστού τύπου, προκειμένου να επιτευχθεί η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών ανάλογα με την κάθε ανάγκη.

Στη συνέχεια τα αποτελέσματα εξάγονται σε μορφή report για την καλύτερη αξιοποίηση τους

Όλη η διαδικασία είναι  πλήρως παραμετροποιήσιμη)

Αναφορές- Reports

Καθημερινά – Εβδομαδιαία – Μηνιαία – Ετήσια

 • Αναλυτικές και συγκριτικές αναφορές:
 • ανά σημείο πώλησης
 • ανά αλυσίδα
 • ανά merchandiser
 • ανά γεωγραφική περιοχή

 

 • Reports:
 • ανά κωδικό προϊόντος ή κατηγορία
 • Μερίδιο Ραφιού ανά σημείο πώλησης
 • Ανταγωνισμός ανά σημείο πώλησης
 • Δομημένα ανάλογα με τα απαιτούμενα ερωτηματολόγια

 

 • Αξιολόγηση κάθε επίσκεψης σε κατάστημα
 • Οι φωτογραφίες συνδέονται με το σημείο πώλησης όπου τραβήχτηκαν και με Σχόλια

Geo-Applications

 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση πορείας

Σχεδιασμός διαδρομών με GeoLocation και GeoFencing.

Εμφάνιση διευθύνσεων των πελατών. Οι Πωλητές / Merchandisers είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για κάθε ημέρα, έτσι ώστε κάθε λεπτό και χιλιόμετρο να αξιοποιείται πλήρως χωρίς χαμένο χρόνο ή κόστος. Αυτόματη προσαρμογή διαδρομής αν υπάρχουν πρόσθετες εκδηλώσεις και επισκέψεις.

 • Geo Marketing

Εάν συνδυαστεί με το ModuleΠαραγγελιοληψίας, οι ευκαιρίες πωλήσεων εμφανίζονται στο χάρτη για εύκολο προγραμματισμό των επισκέψεων και των διαδρομών.

 • GPS Παρακολούθηση

Εμφάνιση διαδρομής. Δυνατότητα σύγκρισης με τη προγραμματισμένη διαδρομή του Merchandiser. Υπηρεσίες Στατιστικών δεδομένων για (κατανάλωση καυσίμων, χιλιόμετρα, ταχύτητα, έναρξη / λήξη).

Geo Applications
GeoApplications 2
Geo-Applications 3

Mobile Management Features

Διαχείριση κινητής συσκευής:

 • Διαχείριση όλων των συσκευών από μία κονσόλα
 • Οργάνωση Ομάδων
 • Έλεγχος ταυτότητας χρήστη
 • Εγγραφή συσκευής
 • Προφίλ συσκευών
 • Αυτοματοποιημένη Συμμόρφωση σύμφωνα με τις παραμέτρους
 • Real-Time Dashboards
 • Reports & Analytics

Mobile Application Management:

 • Απομακρυσμένη διαχείριση εφαρμογών
 • Ασφάλεια Εφαρμογών
 • Tracking & Analytics
 • Λίστα Επιτρεπτών Εφαρμογών
 • Διανομή εφαρμογών
 • Licensing Management
 • Version Management
 • Status Management
Mobile Management Features
Mobile Management Features 2