Μετάκληση Εργαζομένων

Yποστήριξη μετακλητής εργασίας από την INGROUP: Μια νέα υπηρεσία, οικοδομημένη σε know-how 24 χρόνων

Η INGROUP είναι η μοναδική εταιρεία που συνδυάζει κορυφαίες υπηρεσίες,  όπως το Ανθρώπινο Δυναμικό, το Trade Marketing και τη Συμβουλευτική

Λόγω του συνδυασμού αυτού, η INGROUP με 24 χρόνια παρουσίας, εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, προσφέροντας πλέον τις υπηρεσίες της σε πάνω από 500 μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς. Έχοντας άριστη γνώση της ελληνικής αγοράς και κατανοώντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων στο πολύ αρχικό τους στάδιο είναι δίπλα τους για να τις καλύψει, ακολουθώντας πέντε βασικές αξίες: Εμπιστοσύνη – Ευκαιρίες – Καινοτομία – Σεβασμός – Συνεργασία.

Σήμερα, για μία ακόμη φορά, ανταποκρίνεται έγκαιρα στις αλλαγές των συνθηκών, δημιουργώντας ένα νέο Business Unit για την Yποστήριξη της μετακλητής εργασίας. Πρόκειται για μια υπηρεσία οικοδομημένη σε ένα know-how 24 ετών και απόλυτα απαραίτητη την ώρα που η Ελλάδα, όπως και  άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάνει τα πρώτα οργανωμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Τι περιλαμβάνει η Νέα Υπηρεσία:

Τόσο στη Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και εργαζομένων. Ο αντίκτυπος της έλλειψης  εργαζόμενων στην επιχείρηση  μπορεί να επιφέρει:

– Μειωμένη παραγωγικότητα

– Απώλεια εσόδων και χαμηλότερη κερδοφορία

– Χαμένες ευκαιρίες για αύξηση παραγωγής και νέα έργα

– Ανεκπλήρωτα έργα και υποχρεώσεις

– Απώλεια πολύτιμου εργασιακού χρόνου στη μάταιη αναζήτηση εργαζομένων στην εγχώρια αγορά εργασίας

– Υπερβολικός φόρτος εργασίας και πίεση στο υπάρχον εργασιακό δυναμικό

μετακλητής εργασίας

Η  ΙΝGROUP λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, δημιούργησε ένα καινούργιο Business Unit για ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μετάκλησης. Είναι σε θέση να αναζητά διεθνώς τον απαραίτητο αριθμό εργαζομένων που έχει ανάγκη η επιχείρηση, όσο μεγάλος και αν είναι.

Ανάγκες υπάρχουν σε όλο το φάσμα της οικονομίας: κυρίως όμως στις Κατασκευές και τον Τουρισμό, αλλά και στη Βιομηχανία, στην Ενέργεια, στα Logistics, στην Εστίαση, στην Πληροφορική, καθώς επίσης και σε εξειδικευμένες θέσεις.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την αναζήτηση του κατάλληλου προσωπικού, στη συνέχεια τη διαδικασία μετάκλησης και τέλος την έκδοση άδειας παραμονής. Το δεύτερο στάδιο ξεκινάει μετά την έλευση των εργαζομένων στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τη δυνατότητα εύρεσης διαμονής, διατροφής, αλλά και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται με την παραμονή τους στη χώρα.

Άλλες Υπηρεσίες

 Η INGROUP  προσφέρει επίσης:

Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Γνωρίζοντας πόσο καθοριστική είναι η επιλογή των ανθρώπων για την επιτυχία της κάθε εταιρείας, οι έμπειροι επαγγελματίες στελέχωσης στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της INGROUP είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθήσουν να βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη.

Σε μια αγορά εργασίας που μεταβάλλεται διαρκώς, η εύρεση, επιλογή και διαχείριση προσωπικού αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση και η σωστή επιλογή υποψηφίου είναι η πιο σημαντική και σοβαρή διαδικασία για την επίτευξη των στόχων σας. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι δεν θα πρέπει μόνο να ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής και στις απαιτήσεις της δουλειάς, αλλά και να μπορούν να ενταχθούν πλήρως στην κουλτούρα της εταιρείας σας.

Το τμήμα HR της INGROUP, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην αγορά και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, ακούει με προσοχή τις ανάγκες σας και κατανοεί σε βάθος την εταιρική σας κουλτούρα, αναλαμβάνοντας την εύρεση θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας και δίνοντάς σας ολοκληρωμένες λύσεις εύρεσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Α. Εύρεση & Επιλογή Προσωπικού

Η σωστή επιλογή υποψηφίου είναι το κλειδί της επιτυχίας μιας επιχείρησης. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστείτε με μια εταιρεία που απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες στην εύρεση και επιλογή προσωπικού και λειτουργεί πάντα με γνώμονα τον άνθρωπο. Οι σύμβουλοι της INGROUP γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά εργασίας και μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες σας με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, βοηθώντας σας να βρείτε τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση, για να καλύψετε νέες θέσεις εργασίας ή για να αντικαταστήσετε προσωπικό.

Β. Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

If you choose to delegate your payroll operations to us, not only is your payroll timely, accurate, and efficient, but you are also constantly up-to-date with any changes and developments in labour laws.

Η διαδικασία μισθοδοσίας στηρίζεται στο εργατικό, ασφαλιστικό και φορολογικό δίκαιο, αλλά περιλαμβάνει και αντικατοπτρίζει και την κουλτούρα της κάθε εταιρείας, καθώς και τις σχέσεις που καλλιεργεί με τους εργαζόμενούς της. Η σωστή και σύννομη λειτουργία εξασφαλίζουν την άψογη συνεργασία με τους κρατικούς οργανισμούς, περιορίζοντας τα γραφειοκρατικά προβλήματα, αλλά και τα πολύ υψηλά πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν.

Οι συνεχείς εργασιακές αλλαγές και η αυστηροποίηση της νομοθεσίας επιβάλλουν καθημερινή ενασχόληση και εκπαίδευση, αυξάνοντας πολύ το λειτουργικό κόστος για το συγκεκριμένο κομμάτι, ενώ δεν αφήνουν σχεδόν καθόλου περιθώρια για λάθη ή παραλείψεις. Γι’ αυτό, η ομάδα του τμήματος μισθοδοσίας, μεταξύ άλλων, μπορεί να διασφαλίσει την απαρέγκλιτη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, μένοντας καθημερινά ενημερωμένη για τις νέες εργασιακές ρυθμίσεις και αλλαγές.

Επιλέγοντας payroll outsourcing με την INGROUP εξασφαλίζετε ταχύτητα, αμεσότητα και ευελιξία στη μισθοδοσία, από μία ομάδα με βαθιά τεχνογνωσία και συνεχώς ενημερωμένη γνώση της εργατικής νομοθεσίας, χωρίς να επιβαρύνεστε τα επιμέρους κόστη όπως του εξειδικευμένου προγράμματος, της συντήρησης και των αναλώσιμων.

Consultancy services

Συνδυάζοντας όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε, καθώς και την άποψη και εμπειρία των ειδικών συμβούλων μας, δίνουμε μια εμπεριστατωμένη εικόνα, τόσο για την κουλτούρα της εταιρείας, όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό.

INGROUP’s consulting services include:

  • Σύστημα αξιολόγησης προσωπικού INGROUP evaluates your employee's performance with objective methods and tools, that detect personnel’s potential and specifies the areas that have room for improvement.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού. Οι έμπειροι σύμβουλοι της INGROUP αναλαμβάνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας σας, σχεδιασμένα πάνω στις δικές σας ανάγκες, πάντα με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της εργασιακής απόδοσης.
  • Εσωτερική αναδιοργάνωση. Αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση που απαιτεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξειδικευμένο προσωπικό και προσεκτικούς χειρισμούς. Η ομάδα συμβούλων της INGROUP διαθέτει τη γνώση, την εμπειρία, αλλά και τα εργαλεία, για να υποστηρίξει την εταιρεία σας σε ένα τόσο απαιτητικό project, είτε αυτό αφορά αναδιοργάνωση συγκεκριμένου τμήματος, είτε το σύνολο της εταιρείας.

Το νέο Business Unit για την Μετακλητή εργασία έρχεται να συμπληρώσει τη γκάμα των υπηρεσιών της INGROUP, να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις στις επιχειρήσεις και να τις απαλλάξει από το βάρος των διαδικασιών.

Διαβάστε επίσης

Human Resources

Ψέματα και ανακρίβειες στο βιογραφικό σου

Μετάκληση Εργαζομένων

Ξενοδοχεία Νοτίου Αιγαίου: Κατέχουν τα πρωτεία στη ζήτηση εργαζομένων από τρίτες χώρες 

Trade Marketing

Πώς ένας promoter γίνεται ο πιο πιστός υποστηρικτής του brand σας

Αναζήτηση

BI